За дружеството  

Нашето дружество, придаващо форма на естествения камък, се ползва от по- вече от тридесет годишния си опит и преимуществата на съвременната ера. Нашата организация, без да отстъпва от високото качество, предоставя услуги в широк спектър. АЙДОГАН МЕРМЕР, ползвайки преимуществата на модерния си машинен парк, произвежда качествен и разнообразен мрамор с гаранцията на АЙДОГАН МЕРМЕР.

 

 

 
Copyright © Aydoğan Mermer